Ved turneringer, der spilles efter EMT-reglementet (ratede enkeltmandsturneringer med standard betænkningstid) skal der tilknyttes én eller flere dommere (§6).

Mindst én af disse skal være turneringsdommer (TD). Vedkommende skal forestå afviklingen  af turneringen; denne opgave er behandlet i turneringsdommerkurset.

Ved mange turneringer vil hoveddommeren også fungere som kampdommer, men ved større turneringer kan der godt være tilknyttet andre dommere, der kun tager sig af overvågningen af spillet. Det er den opgave, der behandles i dette kursus.

For at kunne bestride opgaven som kampdommer kræves der et indgående kendskab til Fides regler for skakspillet samt andre relevante regelsæt.

Kurset består af ni emneopdelte lektioner. De otte første af lektionerne har tilknyttet et opgavesæt – besvarelserne indsendes til dommerkursus@skak.dk eller skakdommerkursus@gmail.com. Lektion 9, der omhandler online-skak er kun til orientering.

Kurset afsluttes med en afsluttende skriftlig prøve, der skal bestås for at der kan udstedes et licensbevis. Dette giver adgang til at virke som aspirant ved en eller flere turneringer, så den fornødne praktik kan opnås.

For at få det fulde udbytte af kursus, er det nødvendigt at man har adgang til de nødvendige reglementer, der findes på Dansk Skak Unions hjemmeside under fanebladet love. Kurset indeholder ikke fuldstændige gengivelser af regelsættene.
Det koster 50 kr. at deltage i kurset. Beløbet bedes indbetalt på reg. nr. 3409. konto 11940455 samtidig med indsendelsen af den første besvarelse.

Den praktiske del:

Denne klares for det meste lokalt, hvor aspiranten under overvågning af en licenshavende dommer leder en turnering eller et antal grupper i en turnering.

Aspiranten skal på tilfredsstillende vis have virket som kampdommer ved mindst 2 holdkampe eller en eller flere grupper i ratede enkeltmandsturneringer, i begge tilfælde med i alt mindst 16 partier.

Ved tilfredsstillende virke underskriver den overvågende dommer licensbeviset og giver besked til ratingofficeren om bestået praktik.

Lektionerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, men det kan være hensigtsmæssigt at tage dem i nummerrækkefølge. Opgaveløsninger kan sendes ind hver for sig eller samlet, og besvarelsen kan være udfærdiget på forskellig måde (direkte i mail, på opgavearket eller som et særskilt tekstdokument).

Tryk på download og vælg derefter start slidshow i menuen øverst til højre; brug piltaster til at skifte slides. Opgavearkene er både i pdf- og i wordformat.