Dansk Skakdommerforening er stiftet i påsken 1992.

Den har som formål (se vedtægterne): at udbrede kendskabet til FIDEs regler for skakspillet og derigennem skabe bedre dommere. Endvidere arbejder foreningen for at skabe bedre betingelser for dommere ved turneringer i Danmark, og for at skaffe danske internationale Dommere (IA) hverv i international skak. DSD vil arbejde for hurtig og korrekt oversættelse af vedtagelser i FIDE om regler eller fortolkninger. DSD vil arbejde for en harmonisering af praksis af regler i Danmark.

11. maj 2023: Referat fra generalforsamling. Kontingent.

Referatet fra generalforsamlingen er nu lagt på hjemmesiden.

Der er sendt kontingentopkrævning ud – og samtidig gjort opmærksom på at kontonummeret er ændret.

30. marts 2023: Generalforsamling i Dansk Skakdommerforening.

Der er sendt indbydelse ud til alle medlemmer. Det foregår Påskelørdag den 8. april kl. 12 på Hotel Svendborg.

Se indkaldelse med dagsorden herunder.

15. januar 2023: lidt opdatering

Medlemslisten er opdateret, medlemsbreve fra august og december er kommet ind på siden, og det nye skrift om uret (start, stop, tryk, pause) er kommet ind i skriftrækken.

08. september 2022: Igen er lidt flere skrifter blevet opdateret på medlemssiden.

17. juli 2022: Medlemsliste opdateret, flere opdaterede skrifter.

Medlemslisten er nu opdateret – hvis du ikke er der, og mener, at du burde være der, så kontakt kassereren på danskskakdommerforening@gmail.com.

Der er også blevet opdateret et par skrifter mere på medlemssiden.

10. juli 2022: Nye og opdaterede skrifter.

Der er nu lagt et nyt dokument på medlemssiden: Fides regler med kommentarer, dels udarbejdet af Fides Arbiters’ Commission og oversat af D§D, dels udarbejdet af D§D.

De første skrifter på medlemssiden er nu opdaterede – der arbejdes på at få resten opdateret så hurtigt som muligt.

13. maj 2022: Referatet fra Generalforsamlingen

Referatet fra Generalforsamlingen er nu sendt til medlemmeren og kan også ses her på siden under menupunktet “Referater”

Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Dansk SkakDommerforening.

Tid og sted:

Lørdag, den 16. april 2022, kl. 12:00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Mødelokale oplyses i receptionen ved ankomst.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning (Regnskab for 2021).
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest den 1. marts. Der er ikke indkommet nogle.
 6. Valg til bestyrelse.
  a. I lige år er formanden på valg. Palle Bratholm er på valg.
  b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer. Verner Christensen er på valg.
 7. Valg af revisor. Erik Mouridsen er på valg.
 8. Eventuelt.

Da foreningen regner med at servere en sandwich under mødet, beder vi om forhåndstilmelding senest tirsdag, den 12. april.

På foreningens vegne

Vagn Lauritzen