Dansk Skakdommerforening er stiftet i påsken 1992.

Den har som formål (se vedtægterne): at udbrede kendskabet til FIDEs regler for skakspillet og derigennem skabe bedre dommere. Endvidere arbejder foreningen for at skabe bedre betingelser for dommere ved turneringer i Danmark, og for at skaffe danske internationale Dommere (IA) hverv i international skak. DSD vil arbejde for hurtig og korrekt oversættelse af vedtagelser i FIDE om regler eller fortolkninger. DSD vil arbejde for en harmonisering af praksis af regler i Danmark.

13. maj 2022: Referatet fra Generalforsamlingen

Referatet fra Generalforsamlingen er nu sendt til medlemmeren og kan også ses her på siden under menupunktet “Referater”

Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Dansk SkakDommerforening.

Tid og sted:

Lørdag, den 16. april 2022, kl. 12:00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Mødelokale oplyses i receptionen ved ankomst.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning (Regnskab for 2021).
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest den 1. marts. Der er ikke indkommet nogle.
 6. Valg til bestyrelse.
  a. I lige år er formanden på valg. Palle Bratholm er på valg.
  b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer. Verner Christensen er på valg.
 7. Valg af revisor. Erik Mouridsen er på valg.
 8. Eventuelt.

Da foreningen regner med at servere en sandwich under mødet, beder vi om forhåndstilmelding senest tirsdag, den 12. april.

På foreningens vegne

Vagn Lauritzen