Bestyrelse:

  • Formand: Palle Bratholm
  • Kasserer: Vagn Lauritzen
  • Sekretær: Brian Lorenzen
  • Poul Jacobsen
  • Verner Christensen
  • Kontakt: epost: danskskakdommerforening@gmail.com

Kontingentet er 125 kr. årligt. Indbetales på konto 9827 0003320103. (Bemærk ændret kontonummer pr 15. maj 2023) Send gerne en mail samtidig.