Bestyrelse:

  • Formand: Palle Bratholm
  • Kasserer: Vagn Lauritzen
  • Sekretær: Brian Lorenzen
  • Steen Juul Mortensen
  • Verner Christensen
  • Kontakt: epost: danskskakdommerforening@gmail.com

Kontingentet er 125 kr. årligt. Indbetales på konto 9824 0003320103. Send gerne en mail samtidig.