På Dansk Skak Unions liste over dommere betegnes dommere med Turneringsdommerlicens (tidligere Dommerlicens I) som TL (Turneringsleder) og dommere med Kampdommerlicens (tidligere Dommerlicens II) som kampledere (KL). Dommeraspiranter, der endnu ikke har klaret praktikdelen er ligeledes angivet.

Derudover er der 3 betegnelser for Fides dommerklasser: NA står for National Arbiter, FA for FIDE Arbiter og IA for International Arbiter.

FA og IA inddeles yderligere i klasser A, B, C eller D, hvor A er den højeste klasse

For at lede en Fide-ratet turnering skal man være klassificeret som enten NA, FA eller IA.

FA og IA er titler, der tildeles af Fide efter uddannelser i Fide-regi og praktik efter Fides bestemmelser.

NA kan man blive efter indstilling fra det nationale forbund altså for vores vedkommende af Dansk Skak Union. Mindstekravet for at Dansk Skak Union indstiller en dommer er, at man har Turneringsdommerlicens. Har man brug for at lede en Fide ratet turnering og endnu ikke er registreret som NA, kan man henvende sig til Dansk Skak Unions Formand (formand@skak.dk).