Efterfølgende eksempel viser en rundelægningsopgave i praksis, hvor begreberne pointforskel (SD og PSD) samt en sammenlagt sidste pointgruppe (CLB) anvendes.