21.12.2023: Ny mail til Dansk Skakdommerforenings medlemmer omhandlende ændringer i Fide-rating og nyt skrift om korrektionsberegning.

I medlemsmailen omtales en forestående ændring i Fides ratingreglement, der bevirker at alle ratingtal under 2000 justeres opad, så bundgrænsen bliver 1400. Og der medsendes et skrift, der omhandler korrektionsberegningsmetoder. Begge dele er tilgængelige for foreningens medlemmer her på siden.

23.11.2023: Mindre opdateringer i dommerkurserne

Materialet til dommeruddannelsen er ændret lidt. Den største ændring er, at afsnittet om beskyttelse mod snyd er flyttet fra Kampdommerkurset til Turneringsdommerkursets lektion 8, Praktisk tilrettelæggelse; denne er derfor blevet delt i to, så der nu er en separat lektion omhandlende Dansk Skak Unions turneringssystem. Derudover er der rettet lidt stave- og opsætningsfejl, og der er kommet testopgaver i alle turneringsdommerlektioner.

19.09.2023: Ny udgave af dommeruddannelsen

Materialet til dommeruddannelsen er ændret, så det består af flere mindre lektioner, der alle er tilgængelige direkte fra hjemmesiden som power-point slide show. Til de fleste af lektionerne er der nogle tilhørende opgaver, som skal løses og sendes ind til kursuslederen, hvis man ønsker at erhverve licensen som enten kampdommer eller turneringsdommer. Materialet kan naturligvis også gennemgås, hvis man ønsker en opdatering på regler eller turneringssystemer.

04.07.2023: VAR i skak

VAR (Video Assistant Referee) har i flere år været et omdiskuteret emne specielt i fodbold. Det kommer vi måske også til at se anvendt i skakturneringer, hvor det kan hjælpe dommere med at afgøre tvister ved f. eks. rørt brik eller ulovlige træk, forkert placerede brikker og lignende. Se Fide nyheden fra i søndags her og idChess’ hjemmeside om systemet her. Det vil måske ikke gøre det lettere at være dommer, men kan måske give mere sikre afgørelser, hvor der er tvivl. Ligesom ved det norske noteringssystem Clono skal der anvendes elektroniske apparater, og for at sikre mod misbrug, vil det være smartest at det er arrangøren, der stiller disse til rådighed, så det er jo nok ikke noget, der vil blive udbredt hurtigt til alle turneringer.

Materialet til dommeruddannelsen er opdateret

De nye regler, der trådte i kraft ved årsskiftet, har bevirket små justeringer af kampdommeruddannelsesmaterialet, og der er tilføjet en mere skærmorienteret udgave af lektionerne.

I turneringsdommermaterialet er der også foretaget lidt opdateringer, og her er den skærmorienterede udgave samlet under fanebladet emneopdelte-lektioner/

02.01.2023: Den 1. januar trådte et nyt regelsæt i kraft.

De vigtigste ændringer er, at hvis man opgiver i en stilling, hvor man ikke kan sættes mat, er partiet remis, og at ved ulovligt træk og urigtigt remiskrav skal der ved hurtigskak nu – ligesom ved lynskak – kun tillægges et minut til modstanderens betænkningstid.

Derudover er “han” og “hans” overalt blevet erstattet af “han/hun” og “hans/hendes”, der er blevet tilføjet bestemmelser for anvendelsen af elektronisk noteringssystem, et skakur kan nu sættes på pause, og endelig er der sket små ændringer i nummereringen.

Den danske oversættelse er endnu ikke godkendt af hovedbestyrelsen, så den vil stadig være at betragte som foreløbig.

18.10.2022: Ny arbiters manual

Fides Arbiters Commission har redigeret Arbiters Manual. Linket her på siden er ændret. Manualen kan også tilgås ved at klikke her. Ændringerne er:

  • Opdaterede bestemmelser for bekæmpelse af snyd (kapitel 3)
  • Ratingreglementet for lyn- og hurtigskak er opdateret (kapitel 6)
  • Standarder for skakmateriel (kapitel 8). Her er der tilføjet et afsnit om FIDE godkendt elektronisk udstyr, der fremover skal bruges ved FIDE organiserede turneringer (Events Commission og Global Strategy Commission). Anbefalinger for indretning af spilleområdet er udgået.
  • Opdaterede regler for delegationsleder og holdleder ved internationale stævner (Events Commission og Global Strategy Commission) (kapitel 9).
  • Opdaterede bestemmelser for dommertitler (kapitel 10)
  • Regulations for the Titles of Arbiters (Chapter 10)

01.09.2022: Ændring af kravene til normer for FA-titlen

Fide-council har ændret kravene til normer for FA-titlen. Der er nu ikke længere krav om deltagelse af spillere fra flere nationer, så rent danske turneringer, der i øvrigt opfylder kraven er nu ok. Se dokumentet på siden dommerklasser.

10.07.2022: Nye dokumenter på siden

Der er lagt et dokument på siden dommerklasser der fortæller noget om, hvilke krav, der er for at opnå de forskellige dommertitler, både de danske (KD og TD) og Fides (NA, FA, IA og FIO).

På Dansk SkakDommerforenings medlemsside er de første af de gamle skrifter blevet opdateret, og der er lagt et nyt dokument op: Fides Regler for Skakspillet med Kommentarer.

18.02.2022: Arild Rimestad har gjort os opmærksomme på, at FIDE har godkendt det digitale noteringsystem ”Clono” udviklet af Ole Kristian Valvåg.

Se nyheden på Tromsø Sjakklubs hjemmeside, eller udviklerens informationer om systemet.