Ændringer i materialet for dommeruddannelsen

Materialet til dommeruddannelsen er ændret lidt. Den største ændring er, at afsnittet om beskyttelse mod snyd er flyttet fra Kampdommerkurset til Turneringsdommerkursets lektion 8, Praktisk tilrettelæggelse; denne er derfor blevet delt i to, så der nu er en separat lektion omhandlende Dansk Skak Unions turneringssystem. Derudover er der rettet lidt stave- og opsætningsfejl, og der er kommet testopgaver i alle turneringsdommerlektioner.

Skriv et svar