Dette er den version af kurset, der anvendes ved weekendkurser. Lektionerne er opbygget som power-point præsentationer og giver derfor mulighed for lidt mere grafik og animation. Indholdet er stort set det samme som i den traditionelle version.

Kommentarer er altid velkomne (sendes til skakdommerkursus@gmail.com)

Tryk på download og vælg derefter start slidshow i menuen øverst til højre; brug piltaster til at skifte slides.