Kampdommerkurset består af 5 lektioner, hvor Fides regler for skak og andre relevante regelsæt gennemgås. Hver lektion afsluttes med et sæt prøveopgaver.

For at komme i gang med kurset, skal man gennemgå materialet i lektion1 (kan hentes her på hjemmesiden) og derefter besvare prøveopgaverne til lektionen, opgaverne kan downloades herunder.

For at få det fulde udbytte af kursus, er det nødvendigt at man har adgang til de nødvendige reglementer, der findes på Dansk Skak Unions hjemmeside under fanebladet love. Kurset indeholder ikke fuldstændige gengivelser af regelsættene.
Det koster 50 kr. at deltage i kurset. Beløbet bedes indbetalt på reg. nr. 3409. konto 11940455 samtidig med indsendelsen af besvarelsen på den første lektion.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, der skal bestås for at kunne gå videre til den praktiske del. Ved bestået prøve udstedes et licensbevis.

Besvarelsen på opgaven sendes til: dommerkursus@skak.dk eller skakdommerkursus@gmail.com

Den praktiske del:

Denne klares for det meste lokalt, hvor aspiranten under overvågning af en licenshavende dommer leder en turnering eller et antal partier.

Kampdommerlicens: Aspiranten skal på tilfredsstillende vis fungere som dommer ved mindst 2 holdkampe eller en eller flere grupper i ratede enkeltmandsturneringer, i begge tilfælde med i alt mindst 16 partier.

Ved tilfredsstillende virke underskriver den overvågende dommer licensbeviset og giver besked til ratingofficeren om bestået praktik.